واتر کولینگ | واتر کولینگ چیست؟ | قسمت دوم | محاسبه توان طراحی حرارتی و محاسبه دلتای تی در واتر کولینگ

مقدمه واتر کولینگ | واتر کولینگ چیست؟ | قسمت اول | نظریه واتر کولینگ تعمیم یافته   قسمت دوم توان طراحی حرارتی و دلتا تی در واتر کولینگ همیشه سوالاتی تخصصی زیادی مطرح می شود از جمله حداقل سطح رادیاتور مورد نیاز برای لوپ باز. اما مهمترین عامل دلتا تی[i]، … ادامه خواندن واتر کولینگ | واتر کولینگ چیست؟ | قسمت دوم | محاسبه توان طراحی حرارتی و محاسبه دلتای تی در واتر کولینگ